ایده آل شبکه

تین کلاینت وایز

تین کلاینت های WYSE

معرفی انواع TC برند WYSE

تین کلاینت وایز
Simple 1200LE

1-دارای سیستم عامل Blazer Wyse
2-قابلیت پشتیبانی از استانداردهای شبکه ای TCP/IP , UDP , 10/100Base-T Ethernet wireless
3- 512 kB / 32 MB : Flash / RAM
4- برخوردار از 2 پورت USB 1.x
5-قابلیت اتصال به شبکه با سرعت بالا
6- پشتیبانی از پروتکل های RDP Microsoft و Citrix ICA و سرویس های DHCP / FTP / SNMP
7- مدیریت و کنترل از راه دور به وسیله نرم افزار FTP Server,WYSE Rapport 

تین کلاینت وایز
1125SE

1- دارای سیستم عامل Wyse Blazer
2- 16 MB / 32 MB : Flash / RAM
3- پشتیبانی از استانداردهای شبکه ای TCP/IP , UDP , 10/100 Base-T Ethernet , Wireless
4- دارای 3 پورت USB 1.x ، پورت های PS/2 جهت اتصال کیبرد و ماوس ، 2 پورت سریال و 1 پورت parallel و Kensington lock slot.
5- پشتیبانی از پرینتر Local
6- پشتیبانی از پروتکل های RDP Microsoftو Citrix ICA و سرویس هایHCP/FTP/SNMP

تین کلاینت وایز
S10

1- دارای سیستم عامل Wyse blazer با قابلیت های اضافه شده نسبت به مدل های1200LE ,1125SE
2- 32MB / 64MB : Flash / RAM
3- قابلیت ارتقاء Flash موجود بر روی تین کلاینت
4- پشتیبانی از استانداردهای شبکه ای TCP/IP , UDP , 10/100Base-T Fast Ethernet , Wireless
5- توانایی Log-in نمودن امن با استفاده از PC/SC Smartcard
6-برخوردار از 4 پورت USB 1.x ، 1 پورت سریال ، پورت صدا
7- پشتیبانی از پروتکل های RDP Microsoft و Citrix ICA و سرویس های DHCP / FTP / SNMP
8- پشتیبانی از قابلیت هایPDA sync via USB ، Secure Gateway Support via the Program Neighborhood Agent و Multimedia Acceleration ارائه شده توسط نرم افزار Citrix

تین کلاینت وایز
Powerfull s30

1- مبتنی بر سیستم عامل CE 5.0 Microsoft
2- یکپارچه با پروتکل های RDP ، ICA جهت اتصال به سرور مرکزی
3- برخوردار از مرورگر اینترنت Customize شده و Terminal Emulation به صورت Built-in
4- پشتیبانی از Citrix Web Interface
5- پشیبانی از Media player به صورت محلی
6- 32 MB / 64MB : Flash / RAM
7- قابلیت ارتقاء Flash موجود روی تین کلاینت
8- پشتیبانی از سرویس های DHCP / FTP / SNMP
9- برخوردار از 1 پورت سریال ، 4 پورت USB 2.x و پورت صدا و پشتیبانی از فلاپی درایو و CD-ROM خارجی
10- قرار گیری به صورت افقی و عمودی
11- توانایی پشتیبانی از ابزار Biometric و PC/SC Smartcard

تین کلاینت وایز
V30

1- مبتنی بر سیستم عامل CE 5.0 Microsoft
2- پشتیبانی از پروتکل های RDP Microsoft و Citrix ICA و سرویس های DHCP / FTP / SNMP
3- پشتیبانی از Media player به صورت محلی و مرورگر اینترنت Customize شده و Terminal Emulation به صورت Built-in
4- توانایی پشتیبانی از ابزار Biometric و PC/SC Smartcard
5- 64 MB / 128 MB : Flash / RAM
6- ارتقاء سخت افزاری Flash , RAM
7- پشتیبانی از استانداردهای شبکه ای TCP/IP , UDP , 10/100Base-T Ethernet , Wireless
8- برخوردار از 2 پورت سریال ، 1 پورت Parallel ، 3 پورت USB 2.x ، 2 پورت PS/2 و قابلیت پشتیبانی از فلاپی درایو External ، CD-ROM و DVD خارجی
9- مدیریت راه دور با استفاده از نرم افزار Wyse Rapport ، VNC 

تین کلاینت وایز
Adaptable S50

1- دارای سیستم عامل Wyse Linux v6 با امنیت بالا
2- برخوردار از مرورگر اینترنت firefox v1.0 , Mozilla و TN3270 , TN5250 Emulation جهت اتصال به سرورهای UNIX/LINUX و پشتیبانی از پروتکل های Microsoft RDP و Citrix ICA و X11R6
3- قابلیت پشتیبانی با Citrix web Interface
4- دارای 1 پورت سریال ، 4 پورت USB 2.0) 2 عدد جلو و دو عدد پشت) و 2پورت PS/2 و پشتیبانی با فلاپی درایو و CD-ROM خارجی و TouchScreen
5- 64 / 128 :Flash/RAM

تین کلاینت وایز
V50

1- دارای سیستم عامل Wyse Linux v6 با امنیت بالا
2- قرارگیری به صورت افقی و عمودی
3- اجرای برنامه ها به صورت Local و Remote
4- کنترل و مدیریت توسط Wyse rapport و vnc server
5- Login امن بوسیله ابزار Biometric
6- دارای 2 پورت سریال ، 1 پورت پارالل ، 3 پورت USB 2.0 و 2پورت PS/2 و پشتیبانی از دستگاههای جانبی همچون فلاپی درایو و CD-ROM خارجی و TouchScreen

تین کلاینت وایز
Flexible S90

1- مبتنی بر سیستم عامل XPe
2- پشتیبانی از پروتکل های RDP Microsoft و Citrix ICA
3- 256MB/512 MB :Flash/RAM
4- دارای 1 پورت سریال ، 4 پورت USB 2.0) 2 عدد جلو و دو عدد پشت) ، 2پورت PS/2
5- پشتیبانی از مرورگر اینترنت محلی و Terminal emulation
6- اجرای برنامه ها به صورت Local روی تین کلاینت
7- مدیریت از راه دور بوسیله Wyse rapport

تین کلاینت وایز
V90

1-منطبق بر ویندوز XPe
2- پشتیبانی از پروتکل های RDP Microsoft و Citrix ICA
3- 512MB/256MB :Flash/RAM
4- دارای2پورت یریال 1 پورت پارالل ، 3 پورت USB 2.0 و 2پورت PS/2
5- پشتیبانی از Smart card reade داخلی به صورت اختیاری
6- قابلیت پشتیبانی ازv6 Micrisift RDP Citrix Web Client;Media Player;Active x; IE CITRIX ICA
7- پشتیبانی از پروتکل های PXE;DHCP;DNS;TCP/IP
8- 512MB/256 Processor True x86 cpu, clocked at 16hz , Flash/Ram
9- پشتیبانی از دستگاه های جانبی همچون CD-rom , DVD
10- امکان Login امن با استفاده از Pc/Sc smart card وBiometric 

تین کلاینت وایز
941GXL

1- مبتنی بر سیستم عامل XPe
2- پشتیبانی از پروتکل های RDP Microsoft و Citrix ICA
3- 512MB/,256MB :Flash/RAM
4- پشتیبانی از شبکه بیسیم با استفاده از دستگاههای PCMCIA و PCI و VSB و شبکه Ethernet 10/100 Base-T
5- توانایی Login امن به صورت Biometric وPc/Sc smartcardو پشتیبانی از دستگاههای جانبی داخلی و خارجی
6- برخورداری از 1 پورت سریال ; 1 پورت Parallel ,4 پورت USB 2.0و 2 پورت PS/2

تین کلاینت وایز
9235LE

1- مبتنی بر سیستم عامل Windows XPe -pan، پشتیبانی از پروتکل های Citrix ICA, RDP Microsoft 3- Flash/RAM: 192MB/256MB 4-، پشتیبانی از پروتکل های PXE وDHCPوDNS وTCP/IP 5-دارای IE 6.0
6- قابلیت نصب برنامه های کاربردی بر حسب Flash موجود روی تین کلاینت و اتصال دستگاه های جانبی از قبیل Flash Memory
7- دارای 4 پورتUSB1.x

تین کلاینت وایز
9650

1-مبتنی بر سیستم عامل ویندوز Xpe
2-پشتیبانی از پروتکل های Microsoft RDP و Citrix ICA و Terminal Emulation
3-MB256/MB256 : Flash/RAM
4-پشتیبانی از پروتکل های TCP/IP ،DNS ، DHCP ،PXE
5-دارای 1 پورت سریال ، 1 پورت Parallel و 2 پورت USB 2.x ، 2 پورت PS/2 و یک PCI Slot Extention
6-دارای IE شامل بر Flash Player ، Active X ، XML و Java Script.


كليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت ايده آل شبكه مي باشد
Copyright(c) 2006-2015 www.topxnet.com All right reserved